HO TATRAN


HOME | KONTAKT | ČLENOVÉ | ČINNOST | SPORTOVNÍ PLÁN | SERVIS | INFORMACE ČLENŮM

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2021 (ODDÍLOVÉ AKCE)

ZIMNÍ TÁBOR VYSOKÉ TATRY

Uvidí se podle situace

Dotace 5000,- Kč

OTVÍRÁNÍ SKAL

Uvidí se podle situace

Dotace 5000,- Kč

LETNÍ TÁBOR VYSOKÉ TATRY

Uvidí se podle situace

Dotace 5000,- Kč

POSLEDNÍ SLANĚNÍ A VÝROČNÍ SCHŮZE

termín a místo upřesníme