HO TATRAN


HOME | KONTAKT | ČLENOVÉ | ČINNOST | SPORTOVNÍ PLÁN | SERVIS | INFORMACE ČLENŮM

SERVIS

Horolezecký oddíl Tatran Havířov o.s. vznikl v roce 2005 s cílem sdružit milovníky a přátele hor a horských sportů (horolezectví, klasický alpinismus, skalní lezení, skialpinismus, VHT). Důraz je kladen na lezení ve vysokých horách, slovenskými Tatrami počínaje a velehorami Asie a Ameriky konče. Filosofií horolezeckého oddílu je příprava jeho členů ve skalních oblastech Evropy na výstupy alpského nebo expedičního stylu v zahraničních horách, které budou mít vysokou sportovní hodnotu a budou zvyšovat prestiž a image oddílu. Od dubna 2008 se oddíl stal občanským sdružením registrovaným u Ministerstva vnitra pod číslem jednacím VS/1-1/71 162/08-R, řídící se podle stanov oddílu (stanovy). Nedílnou součástí činnosti oddílu je také společenský život v podobě společných výjezdů do skalních oblastí, výročních členských schůzí a dalších hudebně-společenských aktivit během roku (vaječina, opékání, promítání diapozitivů, srazy), protože bez toho bychom mohli být všichni individualisté a nepotřebovali bychom se organizovat. Příspěvky (členské, z MÚ Havířov, ČSTV, apod.) budou každoročně použity pro společný oddílový život (dotace na různé oddílové akce shcválené rok předem na Výroční schůzi).

ČLENSTVÍ V HO TATRAN HAVÍŘOV

Členem oddílu se může stát kdokoliv starší 18 let, kdo podá ústně a písemně přihlášku na některý z níže uvedených kontaktů a ztotožňuje se s cíli oddílu a jeho celkovou filosofií. Mladší osoby se mohou stát členy oddílu pouze za souhlasu zákonných zástupců. Bylo odhlasováno (2008), že děti do 10 let nemusí platit členské příspěvky do oddílu.

Nováčci neskládají přijímací testy, mají povinnost pouze uhradit členské příspěvky do ČHS a oddílové členské příspěvky, obojí v aktuálně platné výši. Teprve poté se stávají plnými členy oddílu. Seznámení nováčka s problematikou horolezectví probíhá během jeho účasti na lezeckých akcích členů oddílu, není organizována horoškola.

Přihlášky do oddílu: Milan Zupko, předseda, tatarchan@post.cz, 604 913 025. Michal Kleslo, místopředseda, kleslo@pamir7000.cz, 777 594 070. Tomáš Lapka, metodik, lapka.tomas@gmail.com, 608 826 820.